สำนักงานเทศบาลตำบลสากเหล็ก

462 หมู่ 1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 ติดต่อราชการ โทร.056-699022

อ่างเก็บน้ำ เทศบาลตำบลสากเหล็ก

วันพ่อแห่งชาติปี 2558

กิจกรรมเทศบาล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติปี 2558

วันแม่แห่งชาติปี 2558

ชาวเทศบาลสากเหล็กร่วมใจ ทำบุญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ เทศบาลตำบลสากเหล็ก จ.พิจิตร

เทศบาลตำบลสากเหล็ก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานเทศบาล พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆที่สำคัญในชุมชน แก่ผู้ที่สนใจ และยังเป็นศูนย์รับเรื่องราว ร้อง ทุกข์ ของประชาชนชาวสากเหล็ก
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์!

ทำเนียบผู้บริหาร

หน้าที่ส่วนราชการ

บทความล่าสุด

All Blog Posts

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์บริเวณซอยตีเหล็ก ในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก ในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก

สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน4 ชุมชน 5 ทางสาย 5

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน4 ชุมชน 5 ทางสาย 5    

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน3 บนทางสาธารณะ

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เ