เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาลตำบลสากเหล็ก

มีหมวดหมู่ดังนี้

  • สภาพทั่วไป
  • สภาพสังคม
  • บริการขั้นพื้นฐาน
  • สาธารณูปโภค
  • ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
  • สถานที่สำคัญในชุมชน