สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพโดยทั่วไป  เทศบาลตำบลสากเหล็ก

เทศบาลตำบลสากเหล็ก เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสากเหล็ก  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ลงวันที่  1 พฤศจิกายน 2509  และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลสากเหล็ก  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  เทศบาลตำบลสากเหล็กตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตรไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 351 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายวังทอง-เขาทราย) ตัดผ่านIMG_2977
IMG_2983

ที่ตั้ง และ อาณาเขตติดต่อ ของเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก

เทศบาลตำบลสากเหล็กตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ประมาณ 5.8  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากตัวจังหวัด พิจิตร ประมาณ 15 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ           ติดต่อหมู่ที่  12  และหมู่ที่ 14 ตำบลสากเหล็ก
 • ทิศใต้                ติดต่อหมู่ที่ 4  และหมู่ที่  13  ตำบลสากเหล็ก
 • ทิศตะวันออก    ติดต่อหมู่ที่  9 และหมู่ที่  15  ตำบลสากเหล็ก
 • ทิศตะวันตก       ติดต่อหมู่ที่  3  และหมู่ที่  14  ตำบลสากเหล็ก

IMG_0969

เขตการปกครองของเทศบาลตำบลสากเหล็ก

 • ชุมชน  1  ชุมชนร่วมสามัคคี
 • ชุมชน  2  ชุมชนไทรย้อย
 • ชุมชน  3 ชุมชนร่วมใจ
 • ชุมชน  4  ชุมชนสากเหล็กสามัคคี
 • ชุมชน  5  ชุมชนวัดเหนือพัฒนา
 • ชุมชน  6  ชุมชนซอย 6 พัฒนา
 • ชุมชน  7  ชุมชนลูกสากเหล็ก
 • ชุมชน  8  ชุมชนหมู่  8 พัฒนา