เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลดมลพิษ ลดควัน เขม่าและเปลวไฟ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมรณรงค์ลดมลพิษ ลดควัน เขม่า และเปลวไฟ ไม่เผาหญ้า ไม่เผาวัชพืช ไม่เผาตอซังและฟางข้าว ในพื้นที่เกษตร เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างดิน และเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลสากเหล็ก