เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

โครงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลสากเหล็ก

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/saklektsb/photos/?tab=album&album_id=1718687048275602