เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัดอปท.พิจิตร เดือนตุลาคม 2562

ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่>>>>   ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัดอปท.พิจิตร