เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก

รายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ที่นี่ ประกาศรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสท.สากเหล็ก