เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก