เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

เทศบาลตำบลสากเหล็กเข่ารวมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ วัดไทรย้อยและที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก