เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทสบาลตำบลสากเหล็ก