เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการ​ LTC.ราวมพิจารณา​ เคสผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง​ ADL.สนับสนุนงาน​CG.ในพื้นที่เขตเทศบาล​

คณะอนุกรรมการ​ LTC.ราวมพิจารณา​ เคสผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง​ ADL.สนับสนุนงาน​CG.ในพื้นที่เขตเทศบาล​ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก