เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงพื้นที่ดูแลเกาะกลาง​ ทางหลวงหมายเลข11เพื่อความสะอาดเรียบร้อย

กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลเกาะกลาง​ ทางหลวงหมายเลข11เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก