เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลสากเหล็กแต่งกายเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563

ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลสากเหล็กแต่งกายเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ