เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานของเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง และพนักงานครู(โอนย้าย) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างให้การต้อนรับคณะการศึกษาดูงานของเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง และพนักงานครู(โอนย้าย) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก