เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติภารกิจ

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจ ดังนี้
16 พ.ย.64
-ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ทำความสะอาดอาคารและถนน
17 พ.ย.64
-ขนน้ำเข้าโบสถ์วัดไทรย้อยเพื่อเตรียมจัดงานลอยกระทง
-ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์
สามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่