เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จัดขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงในบริเวณตลาดสากเหล็ก และนำกระทงไปที่วัดไทรย้อย เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์วัดไทรย้อย

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมทั้งคณะทีมบริหารของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกคนในเทศบาล ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก และหน่วยงานราชการต่างๆ จัดขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงในบริเวณตลาดสากเหล็ก และนำกระทงไปที่วัดไทรย้อย เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์วัดไทรย้อย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564