เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมอบนโยบายให้กับพนักงานเทศบาล และรับฟังปัญหาข้อคิดเห็น ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่  (3) Facebook