เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมอบนโยบายให้กับพนักงานเทศบาล และรับฟังปัญหาข้อคิดเห็น ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก
สามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่