เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสากเหล็กทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสากเหล็กทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว โดยนายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเข้าร่วมปฏิบัติงานทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ชมรมชาวเทศบาลตำบลสากเหล็ก (ชมรมสีเหลือง)