เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นจากหนักงานพร้อมแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก