เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การประชุมผู้ประกอบการและผู้ฆ่าสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสากเหล็กเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับอำเภอสากเหล็ก และปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดการประชุมผู้ประกอบการและผู้ฆ่าสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสากเหล็กเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์เทศบาล