เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ช่างมด Archive

กองช่าง

รับมอบโครงการ พร้อมอบรมการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลคุณภาพน้ำแบบ RO

นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ,นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

ในช่วงเช้าเทศบาลตำบลสากเหล็กได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ในปีนี้นายทองสุ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก ต
กิจกรรมเทศบาล

รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางนิตยา วัชราภานุกูลกิจ
กองสวัสดิการและสังคม

ตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านตามที่ร้องขอ

นายกทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบลสากเหล็ก ได้มอบป้าย
กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล