เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

saklektsb_wp01 Archive

กองคลัง

ประกาศเทศบาล เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ราชการ

ขายทอดตลาด 1 ขายทอดตลาด 2 ขายทอดตลาด 3 ขายทอดตลาด 4 ขายทอดตลาด 5 ขายทอดตลาด 6  
กองคลัง

ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รหัสP61100035590

  โดยมีรายละเอียดดัง PDF ดังนี้ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท.ต.สากเหล็ก1 DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท
กองคลัง

การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ติดตั้งบนรถยนต์ ชนิดฝอย ละออง(ULV)

  โดยมีรายละเอียดดัง PDF ดังนี้   ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ติดตั้งบนรถยนต์ ชน1 ซื้อเครื่องพ่
กองคลัง

การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก

โดยมีรายละเอียดดัง PDF ดังนี้ ก่อสร้างอาคารเรียน 1 ก่อสร้างอาคารเรียน 2
กองคลัง

การจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

  โดยมีรายละเอียดดัง PDF ดังนี้   DLTV โรงเรียน 1 DLTV โรงเรียน 2
กองคลัง

ประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมก่อสร้างถนน คสล ฯ

ประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมก่อสร้างถนน คสล.และกำแพงกันดิน บริเวณซอยไฟฟ้า-ต้นโพธิ
กองวิชาการและแผนงาน

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี

เทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดทำโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทส
กองคลัง

สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบน้ำทิ้งโดยการวางท่อระบายน้ำ ซอยไปรษณีย์เก่า

ประกาศเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำทิ้งโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณ
กองวิชาการและแผนงาน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายสายัน  พรหมเจียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก  ขับรถไถ่ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าเทศบา