เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลสากเหล็กดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การเลือกตั้งเทศบาลในเดือนกุมภาพันธ์

เทศบาลตำบลสากเหล็กดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การเลือกตั้งเทศบาลในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่
กิจกรรมเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก และนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก

เทศบาลตำบลสากเหล้กขอแจ้งประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน4 ชุมชน 5 ทางสาย 5

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน4 ชุมชน 5 ทางสาย 5    
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1และ เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลสากเหล็ก

 การแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลสากเหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 1 (สีเขียว) ได้แก่ ชุมชน 1 , 2 , 4 , 5 เขตเล
กองวิชาการและแผนงาน

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-19

เทศบาลตำบลสากเหล็กขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-19  เพื่อเป็นประโยน์ในการใช้ชีวิตและป้อง
กองวิชาการและแผนงาน

ประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลสากเหล็กขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินในพื้นท
กองวิชาการและแผนงาน

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (28 มี.ค.64)

เทศบาลตำบลสากเหล็กขอแจ้งข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบ
กองวิชาการและแผนงาน

ให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องยิงกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เทศบาลตำบลสากเหล็กขอความร่วมมือให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องยิงกระสุน วัตถุร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เทศบาลตำบลสากเหล็กได้มีการจัดทำตามแผนปฏิบัติการ 60 วั
กฎหมายน่ารู้

แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หลักการและเหตุผล           กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างพระราชบั
กฎหมายน่ารู้

รวมกฎหมายน่ารู้ที่้เกี่ยวข้องกับเทศบาล

    สามารถโหลดได้ที่นี่ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พรบ.สาธารณสุข 2535 พระราช
กองการศึกษา

นี่แค่ซ้อม !! เชิญชมการแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพายพระเพณีที่สากเหล็ก

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 นี้ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา เชิญเที่ยว ชมและเชียร์งานแข่งขันเรือยาว 5 ฝ
เที่ยวงานประจำปี

5-6 ส.ค.58 ขอเชิญชวนเที่ยวชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558

เย็นวันที่ 20 สิงหาคม 58 บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเ