เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

ในช่วงเช้าเทศบาลตำบลสากเหล็กได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ในปีนี้นายทองสุ
กิจกรรมเทศบาล

รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางนิตยา วัชราภานุกูลกิจ
กิจกรรมเทศบาล

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระ
กองการศึกษา

โครงการถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อ
กองวิชาการและแผนงาน

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อปท.(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์กิจการสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก 23 ส.ค.64
กฎหมายน่ารู้

ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสากเหล็ก

ประกาศมาตรการป้องกัน20210701_11011948
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เทศบาลตำบลสากเหล็กได้มีการจัดทำตามแผนปฏิบัติการ 60 วั
กฎหมายน่ารู้

แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หลักการและเหตุผล           กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างพระราชบั
กองการศึกษา

นี่แค่ซ้อม !! เชิญชมการแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพายพระเพณีที่สากเหล็ก

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 นี้ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา เชิญเที่ยว ชมและเชียร์งานแข่งขันเรือยาว 5 ฝ
เที่ยวงานประจำปี

5-6 ส.ค.58 ขอเชิญชวนเที่ยวชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558

เย็นวันที่ 20 สิงหาคม 58 บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเ