เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล

คณะผู้บริหารชี้แจงการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

นายสมควร ภู่ประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมคณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด
กองการศึกษา

งานลอยกระทงรอบโบสถ์ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกาย
กิจกรรมเทศบาล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

เทศบาลตำบลสากเหล็กเข่ารวมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์อบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสากเหล็กประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์อบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแ
กองสวัสดิการและสังคม

ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะมารับเบี้ยยังชีพ 8 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลสากเหล็กขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะมารับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดกับทางเทศ
กองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ในคู่มือประชาชน เทศบาลตำบลสากเหล็ก

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ >>> ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ในคู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

กองคลัง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสากเหล็ก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วั
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เทศบาลตำบลสากเหล็กได้มีการจัดทำตามแผนปฏิบัติการ 60 วั
กฎหมายน่ารู้

แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หลักการและเหตุผล           กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างพระราชบั
กฎหมายน่ารู้

รวมกฎหมายน่ารู้ที่้เกี่ยวข้องกับเทศบาล

    สามารถโหลดได้ที่นี่ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พรบ.สาธารณสุข 2535 พระราช
กองการศึกษา

นี่แค่ซ้อม !! เชิญชมการแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพายพระเพณีที่สากเหล็ก

ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 นี้ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา เชิญเที่ยว ชมและเชียร์งานแข่งขันเรือยาว 5 ฝ
เที่ยวงานประจำปี

5-6 ส.ค.58 ขอเชิญชวนเที่ยวชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558

เย็นวันที่ 20 สิงหาคม 58 บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเ