เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการศึกษา Archive

กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดงานบัณฑิตน้อย และนิทรรศการผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดงานบัณฑิตน้อย และนิทรรศการผลงานของนั
กองการศึกษา

ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานของเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง และพนักงานครู(โอนย้าย) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างให้การต้อนร
กองการศึกษา

ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก ที่อยู่ต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยง กลับมากักตัวก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อสังเกตุอาการ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็กขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก ที่อยู่ต่างจัง
กองการศึกษา

โครงการถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อ
กองการศึกษา

งานลอยกระทงรอบโบสถ์ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกาย