เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองวิชาการและแผนงาน Archive

กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และภาคประชาช
กองวิชาการและแผนงาน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.25
กองวิชาการและแผนงาน

ประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมป
กองวิชาการและแผนงาน

ประชาสัมพันธ์อวยพรปีใหม่ และแจกปฏิทินปี 2565

เทศบาลตำบลสากเหล็กโดยนายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก ออกประชาสัมพันธ์อวยพรปีใหม่ แ
กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
กองวิชาการและแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ
กองวิชาการและแผนงาน

เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสากเหล็ก

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ v v v เทศบัญญัติปี 65
กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ สมาชิกสภาเทศบ