เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Archive

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประชุมผู้ประกอบการและผู้ฆ่าสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสากเหล็กเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับอำเภอสากเหล็ก และปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดการประชุมผู้ประกอบการและผู
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสากเหล็กทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสากเหล็กทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว โดยนายทองสุขวัฒน์ หลากสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะทำงานพัฒนาการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในวันที่ 29 ต.ค. พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยมีนายทองสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2565

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยนางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก ปศ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประชุมอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสากเหล็ก ประจำปี 2564(ระหว่างปี)

การประชุมอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสากเหล็ก ประจำปี 2564(ระหว่า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

ในช่วงเช้าเทศบาลตำบลสากเหล็กได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ในปีนี้นายทองสุ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ตรวจโรงฆ่าสัตว์และบ่อขยะเทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตรว