เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมเทศบาล Archive

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน4 ชุมชน 5 ทางสาย 5

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน4 ชุมชน 5 ทางสาย 5    
กิจกรรมเทศบาล

คณะผู้บริหารชี้แจงการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

นายสมควร ภู่ประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมคณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด
กองการศึกษา

งานลอยกระทงรอบโบสถ์ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกาย
กิจกรรมเทศบาล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

เทศบาลตำบลสากเหล็กเข่ารวมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
กองสวัสดิการและสังคม

โครงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

โครงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลสากเหล็ก สามารถดู
กิจกรรมเทศบาล

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http
กิจกรรมเทศบาล

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติม
กองสวัสดิการและสังคม

พิธีมอบปัญญาโรงเรียนผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลสากเหล็ก รุ่น 2

  เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดพิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลสากเหล็ก รุ่น 2