เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมเทศบาล Archive

กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดงานบัณฑิตน้อย และนิทรรศการผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดงานบัณฑิตน้อย และนิทรรศการผลงานของนั
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสากเหล็กทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสากเหล็กทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว โดยนายทองสุขวัฒน์ หลากสุข
กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และภาคประชาช
กิจกรรมเทศบาล

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมป
กิจกรรมเทศบาล

จัดขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงในบริเวณตลาดสากเหล็ก และนำกระทงไปที่วัดไทรย้อย เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์วัดไทรย้อย

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมทั้งคณะทีมบริหารของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตลอ
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมป
กองการศึกษา

ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานของเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง และพนักงานครู(โอนย้าย) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างให้การต้อนร
กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570