เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมเทศบาล Archive

กิจกรรมเทศบาล

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมป
กิจกรรมเทศบาล

จัดขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงในบริเวณตลาดสากเหล็ก และนำกระทงไปที่วัดไทรย้อย เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์วัดไทรย้อย

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมทั้งคณะทีมบริหารของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตลอ
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมป
กองการศึกษา

ต้อนรับคณะการศึกษาดูงานของเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง และพนักงานครู(โอนย้าย) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างให้การต้อนร
กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
กองวิชาการและแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2565

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2565
กองวิชาการและแผนงาน

เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสากเหล็ก

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ v v v เทศบัญญัติปี 65
กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ สมาชิกสภาเทศบ
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 25