เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมเทศบาล Archive

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

ในช่วงเช้าเทศบาลตำบลสากเหล็กได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ในปีนี้นายทองสุ
กิจกรรมเทศบาล

รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางนิตยา วัชราภานุกูลกิจ
กิจกรรมเทศบาล

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระ
กองการศึกษา

โครงการถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อ
กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดกิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลสากเหล็กดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การเลือกตั้งเทศบาลในเดือนกุมภาพันธ์

เทศบาลตำบลสากเหล็กดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การเลือกตั้งเทศบาลในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่
กิจกรรมเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก และนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก

เทศบาลตำบลสากเหล้กขอแจ้งประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณ