เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมเทศบาล Archive

กองวิชาการและแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2565

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2565
กองวิชาการและแผนงาน

เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสากเหล็ก

สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ v v v เทศบัญญัติปี 65
กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการ สมาชิกสภาเทศบ
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 25
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

ในช่วงเช้าเทศบาลตำบลสากเหล็กได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ในปีนี้นายทองสุ
กิจกรรมเทศบาล

รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางนิตยา วัชราภานุกูลกิจ
กิจกรรมเทศบาล

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระ
กองการศึกษา

โครงการถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อ