เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมเทศบาล Archive

กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดกิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลสากเหล็กดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การเลือกตั้งเทศบาลในเดือนกุมภาพันธ์

เทศบาลตำบลสากเหล็กดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การเลือกตั้งเทศบาลในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่
กิจกรรมเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็ก และนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก

เทศบาลตำบลสากเหล้กขอแจ้งประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสากเหล็ก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน4 ชุมชน 5 ทางสาย 5

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสากเหล็กลงพื้นที่ดูแลความสะอาด​ปรับภูมิทัศน์ในเขต ชุมชน4 ชุมชน 5 ทางสาย 5    
กิจกรรมเทศบาล

คณะผู้บริหารชี้แจงการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

นายสมควร ภู่ประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมคณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด
กองการศึกษา

งานลอยกระทงรอบโบสถ์ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จัดงานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกาย