เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดงานบัณฑิตน้อย และนิทรรศการผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก จัดงานบัณฑิตน้อย และนิทรรศการผลงานของนั
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประชุมผู้ประกอบการและผู้ฆ่าสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสากเหล็กเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับอำเภอสากเหล็ก และปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดการประชุมผู้ประกอบการและผู
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสากเหล็กทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

เทศบาลตำบลสากเหล็กร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสากเหล็กทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว โดยนายทองสุขวัฒน์ หลากสุข
กองวิชาการและแผนงาน

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และภาคประชาช
กองวิชาการและแผนงาน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.25
กองวิชาการและแผนงาน

ประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมป