เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล Archive

กิจกรรมเทศบาล

การประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม
กิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เทศบาลตำบลสากเหล็กจัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในวันที่ 27 ธ.ค. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบ