ติดต่อเทศบาลตำบลสากเหล็ก

462  ม.1  ต.สากเหล็ก  อ.สากเหล็ก  จ.พิจิตร  66160
โทรศัพท์ : 056-699022 , 056-699202

 

 

 

 

 

ส่งข้อความถึง
เทศบาลตำบลสากเหล็ก