เข้าสู่ระบบ e-LASS! ระบบบันทึกบัญชีของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองสากเหล็ก

นายทองสุขวัฒน์ หลากสุขถม นายกเทศมนตรีตำบลสากเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองสากเหล็กเนื่องจากผักตบมีจำนวนมากขวางลำคลองอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564